Pengertian Dan Akhir Revolusi Bumi Lengkap!

Pengertian Revolusi Bumi

Revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari. 365¼ hari bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali. Waktu 365¼ tersebut atau 1 tahun surya disebut kala revolusi bumi. Poros bumi ternyata tidak tegak lurus dengan bidang ekliptika melainkan miring di arah yang sama serta membentuk sudut 23,50 terhadap matahari, sudut tersebut diukur dari garis imajiner yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan disebut dengan sumbu rotasi.

 Revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari Pengertian dan Akibat Revolusi Bumi Lengkap!
Revolusi bumi mengakibatkan gejala-gejala alam yang berlangsung berulang tiap tahunnya, diantaranya adanya perbedaan usang siang dan malam, perubahan musim, kalender masehi, gerak semu tahunan matahari, dan perubahan penampakan rasi bintang.

Akibat Revolusi Bumi

 Revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari Pengertian dan Akibat Revolusi Bumi Lengkap!
Berikut tanggapan revolusi bumi, antara lain :
 1. Perbedaan Waktu Lama Siang dan Malam
 2. Revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari Pengertian dan Akibat Revolusi Bumi Lengkap!

  Salah satu tanggapan revolusi bumi yakni adanya perbedaan waktu usang siang serta malam. Kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi dengan bidang ekliptika sanggup mengakibatkan gejala-gejala alam yang sanggup diamati secara berulang setiap tahun. Peristiwa tersebut nampak terperinci diamati pada sekitar kutub utara serta kutub selatan.

  Adanya pergeseran garis edar matahari sanggup menjadikan perubahan serta perbedaan antara lamanya siang dengan malam. Pada ketika tertentu suatu tempat sanggup mengalami malam yang lebih panjang dibandingkan dengan siang demikian juga sebaliknya pada suatu tempat yang lain mengalami siang yang lebih usang dibandingkan malam. Pada tempat kutub utara sanggup mengalami malam hari yang berlangsung selama 24 jam dan juga sebaliknya di kutub selatan mengalami siang hari yang berlangsung selama 24 jam.

  Pada tanggal antara 21 Maret hingga 23 September
  1) Daerah kutub utara mendekati matahari, sedangkan tempat kutub selatan menjauhi matahari.
  2) Belahan bumi bab utara mendapatkan sinar matahari yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan belahan bumi bab selatan.
  3) Lamanya siang di tempat bumi bab utara yang lebih usang dibandingkan dengan belahan bumi bab selatan.
  4) Terdapat suatu tempat pada sekitar kutub utara yang mengalami usang siang 24 jam serta ada juga suatu tempat pada sekitar kutub selatan yang mengalami usang malam 24 jam.
  5) Apabila diamati dari khatulistiwa, matahari akan tampak bergeser ke utara.
  6) Kutub utara posisinya akan paling akrab dengan matahari pada 21 Juni. Pada ketika tersebut pengamat di khatulistiwa sanggup melihat matahari bergeser 23,50 ke arah utara.

  Pada tanggal antara 23 September hingga 21 Maret
  1) Kutub selatan posisinya akan lebih akrab mendekati matahari, sedangkan pada kutub utara menjauhi matahari.
  2) Belahan bumi bab selatan akan mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak dibandingkan pada belahan bumi bab utara.
  3) Lamanya siang di tempat bumi bab selatan yang lebih usang dibandingkan dengan belahan bumi bab utara.
  4) Terdapat suatu tempat pada sekitar kutub utara yang mengalami usang malam 24 jam serta ada juga suatu tempat pada sekitar kutub selatan yang mengalami usang siang 24 jam.
  5) Apabila diamati dari khatulistiwa, matahari akan tampak bergeser ke selatan.
  6) Kutub selatan posisinya akan paling akrab dengan matahari pada 22 Desember. Pada ketika tersebut pengamat di khatulistiwa sanggup melihat matahari bergeser 23,50 ke arah selatan.

  Pada tanggal antara 21 Maret hingga 23 Desember
  1) Antara kutub selatan dan kutub utara mempunyai jarak yang sama ke matahari.
  2) Belahan bumi bab selatan dan belahan bumi bab utara akan mendapatkan sinar matahari yang sama banyaknya.
  3) Lamanya siang dan malam sama pada seluruh belahan bumi.
  4) Pada tempat khatulistiwa matahari akan tampak melintas sempurna diatas kepala.

 3. Gerak Semu Tahunan Matahari
 4. Revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari Pengertian dan Akibat Revolusi Bumi Lengkap!
  Adanya insiden pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi bab utara pada tanggal 22 Desember – 21 Juni dan juga adanya insiden pergeseran posisi matahari dari arah belahan bumi bab utara ke arah belahan bumi bab selatan pada tanggal 21 Juni – 21 Desember disebut sebagai gerak semu harian matahari. Disebut demikian hal ini alasannya yakni sebenernya matahari tersebut tidak bergerak. Gerak tersebut tanggapan adanya revolusi bumi dengan sumbu rotasi yng miring.
 5. Perubahan Musim
 6. Musim merupakan salah satu dalam pembagian utama tahun. Musim ialah hasil dari adanya revolusi tahunan bumi yang mengelilingi Matahari serta kemiringan sumbu bumi relatif dengan bidang revolusi. Pada suatu tempat yang mempunyai iklim sedang dan kutub, animo ditandai adanya perubahan intensitas sinar matahari hingga ke permukaan bumi, variasi tersebut menjadikan hewan-hewan pergi untuk hibernasi maupun bermigrasi, serta tumbuhan yang akan aktif. Dalam 1 tahun, biasanya dibagi menjadi 4 musim, antara lain:
   Revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari Pengertian dan Akibat Revolusi Bumi Lengkap!
  1. Musim semi
  2. Musim semi merupakan salah satu dari 4 animo yang berlaku bagi tempat nontropis, peralihan antara animo hambar ke animo panas. Pada belahan bumi bab utara, sanggup diperkirakan bahwa animo semi (spring) terjadi pada 21 Maret hingga 21 Juni. Sedangkan pada belahan bumi bab selatan, sanggup diperkirakan bahwa animo semi (spring) terjadi pada 23 September hingga 21 Desember.
  3. Musim panas
  4. Musim panas atau Summer merupakan animo yang berlaku bagi negara yang beriklim sedang. Tergantung pada letak sebuah negara tersebut, animo panas sendiri sanggup terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Pada belahan bumi bab utara, sanggup diperkirakan animo panas (summer) terjadi tanggal 21 Juni hingga 23 September. Sedangkan pada belahan bumi bab selatan, sanggup diperkirakan animo panas (summer) terjadi tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Pada beberapa negara, apabila terjadi animo panas merupakan animo liburan sekolah. Pada animo inilah banyak orang aneka macam negara suka berpergian ke pantai untuk berjemur. Sedangkan pada animo panas aneka macam jenis buah-buahan serta flora mengalami masa pertumbuhan penuhnya.
  5. Musim gugur
  6. Musim gugur atau Autumn merupakan animo yang berlaku bagi tempat yang mempunyai iklim sedang. Musim gugur merupakan masa dimana peralihan antara dari animo panas ke animo dingin. Dalam zona yang mempunyai iklim sedang, animo gugur merupakan animo yang kebanyakan aneka macam jenis flora dipanen atau ditunai, serta pohon deciduous akan menggugurkan daunnya. Musim gugur ialah animo di mana hari-hari akan berlangsung lebih pendek dan dingin, serta adanya peningkatan presipitasi pada beberapa bab dunia. Pada belahan bumi bab utara, animo gugur (autumn) akan dimulai sekitar tanggal 23 September hingga 21 Desember. Sedangkan pada belahan bumi bab selatan, animo gugur (autumn) akan dimulai sekitar tanggal 21 Maret hingga 21 Juni.
  7. Musim hambar / animo salju
  8. Musim hambar merupakan animo dimana masa ini mempunyai suhu yang paling dingin. Musim hambar atau animo salju menjadi salah satu dari 4 animo yang berlaku bagi aneka macam negara beriklim subtropis dan sedang. Pada belahan bumi bab utara, animo hambar akan dimulai pada 21 Desember hingga 21 Maret. Sedangkan bagi belahan bumi bab selatan, animo hambar akan dimulai pada 21 Juni hingga 23 September.


  Bagi negara Indonesia termasuk ke dalam tempat tropis, oleh alasannya yakni itu Indonesia mempunyai musim-musim sebagai berikut :
   Revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari Pengertian dan Akibat Revolusi Bumi Lengkap!
  1. Musim kemarau
  2. Musim kemarau merupakan salah satu animo yang berlaku bagi tempat beriklim tropis yang dipengaruhi oleh adanya sistem muson. Musim kemarau sanggup dikenal animo kering. Musim kemarau mempunyai curah hujan yang dibawah 60 mm/bulan. Negara-negara yang terdapat animo kemarau terdapat di wilayah tropika, yaitu Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Australia pada bab timur laut, serta juga sebagian dari benua Amerika Selatan.
  3. Musim hujan
  4. Musim hujan ialah animo dimana meningkatnya curah hujan pada suatu wilayah dibandingkan dengan waktu biasanya dan dalam jangka waktu yang tertentu secara tetap. Musim hujan sendiri hanya terdapat pada wilayah beriklim tropis. Musim hujan mempunyai curah hujan yang melebihi 100 mm/m2 per dasarian serta berlanjut secara terus menerus.
  5. Musim pancaroba
  6. Musim pancaroba merupakan musiam peralihan antara dua animo utama pada tempat iklim muson, yaitu antara animo kemarau dan animo hujan. Pada masa pancaroba ditandai dengan meningkatnya frekuensi badai, angin yang bertiup kencang, serta hujan yang sangat deras disertai guruh. Pada masa pancaroba biasanya banyak orang yang terjangkit penyakit susukan pernafasan atas (batuk, pilek, dan sebagainya). Pada animo pancaroba juga banyak ditandai dengan adanya sikap yang khas pada beberapa jenis binatang dan tumbuhan.
 7. Perubahan Kenampakan Rasi Bintang
 8. Revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari Pengertian dan Akibat Revolusi Bumi Lengkap!
  Perlu diketahui juga bahwa rasi bintang merupakan susunan aneka macam bintang yang tampak dari bumi dan membentuk aneka macam jenis teladan tertentu. Bintang-bintang tersebut membentuk sebuah rasi yang bergotong-royong bintang-bintang tersebut tidak berada pada lokasi berdekatan. Karena letak aneka macam jenis bintang tersebut sangat jauh, maka apabila diamati dari bumi akan seakan-akan tampak berdekatan.

  Manusia di bumi hanya sanggup melihat bintang-bintang pada malam hari saja. Pada ketika posisi bumi berada pada sebelah timur matahari, maka hanya sanggup melihat aneka macam jenis bintang yang berada pada sebelah timur matahari. Sedangkan apabila bumi berada disebelah utara matahari, maka hanya sanggup melihat aneka macam jenis bintang yang berada pada sebelah utara matahari. Hal ini alasannya yakni adanya revolusi bumi, bintang-bintang tersebut yang nampak dari bumi akan selalu berubah. Berarti juga bahwa rasi bintang yang tampak dari bumi juga berubah.
 9. Kalender Masehi
 10. Revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari Pengertian dan Akibat Revolusi Bumi Lengkap!
  Akibat revolusi bumi salah satunya yakni adanya kalender masehi. Berdasarkan dengan pembagian bujur, yaitu bujur timur serta bujur barat, maka batas penanggalan internasional yakni bujur 180, yang sanggup menjadikan jikalau pada belahan timur bujur 180 tanggal 15 maka yang terjadi pada belahan barat bujur 180 masih pada tanggal 14, ibarat melompat 1 hari. Hitungan pada kalender masehi menurut kala revolusi bumi, di mana 1 tahun yaitu 365 ¼ hari. Kalender masehi yang pertama kali dipakai yakni kalender Julian atau kalender Julius Caesar. Kalender Julius Caesar menurut selang waktu satu animo semi dengan animo semi yang berikutnya pada belahan bumi bab utara. Selang waktu tersebut tepatnya sekitar 365,242 hari.


Itulah pengertian revolusi bumi dan tanggapan revolusi bumi.
Show comments
Hide comments

0 Response to "Pengertian Dan Akhir Revolusi Bumi Lengkap!"

Post a Comment

Blog ini merupakan Blog Dofollow, karena beberapa alasan tertentu, sobat bisa mencari backlink di blog ini dengan syarat :
1. Tidak mengandung SARA
2. Komentar SPAM dan JUNK akan dihapus
3. Tidak diperbolehkan menyertakan link aktif
4. Berkomentar dengan format (Name/URL)

NB: Jika ingin menuliskan kode pada komentar harap gunakan Tool untuk mengkonversi kode tersebut agar kode bisa muncul dan jelas atau gunakan tool dibawah "Konversi Kode di Sini!".

Klik subscribe by email agar Anda segera tahu balasan komentar Anda

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close